Průkopník, stavební bytové družstvo Foltýnova 1, 635 00 Brno, IČ: 00047325

e-mail: info@prukopnik.cz

datová schránka: nsyvhxe

 

Upozorňujeme, že ve dnech 27.12.2022 až 30.12.2022 bude správa uzavřena.

hodiny pro veřejnost:
pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
   pokladní hodiny:
pondělí 8:00 - 11:00 14:00 - 17:00
středa 8:00 - 11:00 14:00 - 17:00

  

POZASTAVENÍ PLATEB DO SBERBANK CZ

V souvislosti se zahájením správního řízení ČNB o odebrání licence Sberbank CZ jsou pozastaveny odchozí platby do tohoto bankovního ústavu.


 

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PŘEDSEDŮM, VÝBORŮM SVJ A SPRÁVCŮM

Sdělení pro správce domů, výbory a předsedy společenství vlastníků k nárůstu cen energií

Vláda ČR na svém jednání dne 5. 10. 2022 zrušila platnost nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo, tzv. úsporný tarif. Pro zástupce domů ve správě našeho družstva to znamená zrušení nutnosti zasílání formulářů s žádostí o příspěvek na tyto komodity.

Podpora státu je nadále poskytována formou zastropování cen plynu a elektřiny. I přes toto opatření došlo k výraznému zdražení u dodavatelů jak tepla k vytápění a ohřevu teplé vody, tak i dodavatele elektrické energie s účinností od 1.11.2022. Výjímku u tepla tvoří společenství s vlastní plynovou kotelnou v domě, kde jsou ceny plynu fixovány u dodavatele do konce roku 2023, těchto se v této položce zdražení nedotkne.

V souvislosti se zvýšením ceny tepelné energie na vytápění, ohřev teplé vody, elektrické energie pro společné prostory a rovněž i očekávánému navýšení ceny vodného a stočného, Vám sdělujeme, že jsme nuceni v souladu se Smlouvou o správě provést změnu rozpisu plateb v těchto výše uvedených položkách s účinností od 1.1.2023.

Pokud má dům/společenství přání měnit i některé další položky v rozpisech úhrad, žádáme o předání podkladů na referát nájmu-plány správy družstva nejpozději do 10.11.2022. Vzhledem k obrovskému objemu nově vystavovaných rozpisů nejsme schopni po tomto datu požadovanou změnu zapracovat do rozpisu úhrad platného k 1.1.2023.

Nové rozpisy plateb budou vyhotoveny s přihlédnutím ke skutečným nákladům v jednotlivých bytech dle posledního známého vyúčtování plnění poskytovaných s jeho užíváním, a tím je rok 2021.

Rozpisy plateb budou připraveny k vyzvednutí na správě družstva (referát nájmu – plány) od 7.12.2022.

 

 V Brně dne 18.10.2022

 

Roland Stroblík

 ekonomický náměstek v.r.

 

 

Dodavatelem energie do společných prostor je Pražská plynárenská, a.s.