Průkopník, stavební bytové družstvo Foltýnova 1, 635 00 Brno, IČ: 00047325

e-mail: info@prukopnik.cz

datová schránka: nsyvhxe

hodiny pro veřejnost:
pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
   pokladní hodiny:
pondělí 8:00 - 11:00 14:00 - 17:00
středa 8:00 - 11:00 14:00 - 17:00

  

POZASTAVENÍ PLATEB DO SBERBANK CZ

V souvislosti se zahájením správního řízení ČNB o odebrání licence Sberbank CZ jsou pozastaveny odchozí platby do tohoto bankovního ústavu.


 

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PŘEDSEDŮM, VÝBORŮM SVJ A SPRÁVCŮM

V souvislosti s  oznámením dodavatele tepla firmou Teplárny Brno a. s.  o zvýšení ceny tepelné energie na vytápění a ohřev teplé vody o 25% Vám sdělujeme, že jsme  nuceni v souladu se Smlouvou o správě provést změnu rozpisu plateb v těchto výše uvedených položkách s účinností od 1.1.2022.

Nové rozpisy plateb budou vyhotoveny s přihlédnutím ke skutečným nákladům v jednotlivých bytech dle posledního známého vyúčtování plnění poskytovaných s jeho užíváním, a tím je rok 2020.

Rozpisy plateb budou připraveny k vyzvednutí na správě družstva (referát nájmu – plány) od 6.12.2021 po předchozí osobní nebo telefonické domluvě (tel. č. 546422557).

V Brně dne 19.10.2021

Roland Stroblík, ekonomický náměstek 

 

 

 

Dodavatelem energie do společných prostor je Pražská plynárenská, a.s.