Jste zde

Domů

Opatření v souvislosti s šířením koronaviru

  • V souvislosti s rozhodnutím vlády ČR bude až do odvolání správa družstva otevřena pouze v pondělí a ve středu vždy od 8:00 do 11:00 hod. 
  • Doporučujeme všem nájemcům a vlastníkům, kteří platí měsíční úhrady plnění poskytovaných s užíváním jednotky na pokladně družstva, aby raději využili možnosti převodu na účet č. 151975446/0300, pod variabilním symbolem uvedeným na rozpisu úhrad. 
  • Komunikace mezi klienty a zaměstnanci družstva je prostřednictvím telefonu a dalších telekomunikačních prostředků (e-mail), bude zachována v nezměněném rozsahu.
  • V případech, kdy je nezbytné osobní jednání na správě družstva, jsou všichni klienti povinni použít ochrannou roušku nebo jí podobný ochranný prostředek dodržovat při jednání odstup nejméně 2 m.