Jste zde

Domů

Telefonní ústředna: 546 220 333 nebo 546 220 362.

   

Úsek předsedy družstva

 

předseda družstva:  

546 422 510

sekretariát předsedy, podatelna:

e-mail: info@prukopnik.cz

546 422 515
   

Právní oddělení

 

vedoucí:  

e-mail: pravni@prukopnik.cz *

546 422 552

právnička:

546 422 525

   

Členské a bytové oddělení 

 

vedoucí:

e-mail: clenske@prukopnik.cz *

členské záležitosti:

výbory a správci společenství vlastníků:

e-mail: vlastnici@prukopnik.cz *

546 422 542

 

546 422 533

 

546 422 516 

   

Referát personální práce a mezd

 

 e-mail: mzdy@prukopnik.cz *

546 422 513
546 422 570

 

Provozně - technický úsek 

 

provozně technický náměstek:

546 422 549

Technický referát

 

vedoucí:  

e-mail: technici@prukopnik.cz *

546 422 502

technici:

 

 

546 422 569

546 422 527

smlouvy o dílo:  

e-mail: opravy@prukopnik.cz *

546 422 512

Referát provozu a služeb

 

e-mail: sluzby@prukopnik.cz *

referenti:

 

546 422 523

546 422 519

Referát vnitřní správy

 

 

546 422 566


 

Ekonomický úsek

 

ekonomický náměstek:  

e-mail: ekonomickynamestek@prukopnik.cz *

546 422 526
   

Oddělení účtáren

 

vedoucí:  

546 422 558
   

Referát finanční účtárna

 

vedoucí
e-mail: uctarna@prukopnik.cz

referenti:

546 422 558

 

546 422 517, 559

pokladna: 

546 422 518
   

Referát účtárna nájmu

 

vedoucí:

546 422 565

e-mail: najmy@prukopnik.cz *

Čoupkových, Mášova, garáže Matzenaurova, Mezírka, Mozolky, Mučednická, náměstí Svornosti, Olbrachtovo náměstí, Ondrouškova, Opálkova, Pastviny, garáže Pastviny, Plevova, Plovdivská, Poznaňská, Rerychova 2-16, Píškova, Podlesí, Rezkova, Rybkova, Řezáčova, garáže Řezáčova, Sabinova, Sosnová, Součkova, Šeříkova, Štouračova, garáže Štouračova, Urbánkova 

546 422 565

Absolonova, garáže Absolonova, Bochořákova, Bráfova, garáže Bráfova, Březinova, garáže Březinova, Březová, garáže Černého, Dubová, garáže Dubová, Ečerova, El. Voračické, Filipova, Fleischnerova, Foerstrova, Foltýnova, garáže Foltýnova, Foustkova, Fričova, G. Preisové, Grohova

546 422 544

Černého, Havlíčkova, garáže Havlíčkova, Habřinova, Heyrovského, Chytilova, J. Obrovského, garáže J. Obrovského, Jana Uhra, Jasanova, garáže Jasanova, Jindřichova, J. Jabůrkové, Kachlíkova, Kubánská, Klímova, Královopolská, Kroftova, garáže Kroftova, garáže Kubíčkova, Kuršova, Kvapilova, Laštůvkova, garáže Laštůvkova, Lipská, Luční, Lužická, Lýskova

546 422 541

Barvičova, B. Pažoutové, Dřevařská, Tábor, Teyschlova, Topolky, Tůmova,  Urxova, Úvoz, Valouškova, garáže Valouškova, Vavřinecká, garáže Vavřinecká, Včeličkova, Vejrostova, Veveří, Větrná, garáže Větrná, Vondrákova, Voroněžská, garáže Voroněžská, Vrázova, Vrbenského, Vychodilova, Wollmanova, Zábranského, Záhřebská, Zborovská, Zeleného, garáže Žižkova

546 422 564

plány bytového hospodářství, změny rozpisu úhrad:  

e-mail: plany@prukopnik.cz

  546 422 557

   

Referát účtárna společenství vlastníků

 

e-mail: svj@prukopnik.cz *

Barvičova, Březinova, Ečerova, El. Voračické, Fleischnerova, Filipova, Foerstrova, Foltýnova, Foustkova, Fričova, Grohova, G. Preissové, Heyrovského 2-12, Jasanová, J. Obrovského, J. Jabůrkové 10-14, 16-18, Kubánská 6, Kuršova 5, 9, 12,14 - 18, 22 - 26, Vychodilova, Zábranského / Hvězdárenská, Zborovská, Zeleného

garáže: Dubová, Žižkova, Jasanová, Pastviny, Foltýnova, Šťouračova

546 422 561

Absolonova, Habřinova, Havlíčkova, Heyrovského 1,3,5, Chytilova, J.Uhra, J. Jabůrkové 2-4,6-8, Jindřichova, Kachlíkova, Klímova, Královopolská, Kroftova, Kubánská 1,2,3,4,5,8,9, Kuršova 3,8,10,28, 30-34, Kvapilova, Laštůvkova, Lipská, Luční, Lužická, Lýskova, Voroněžská, Vrázova, Vrbenského, Wollmanova

garáže: Absolonova, Vrbenského, Laštůvkova

546 422 563

Mášova, Mezírka, Mozolky, Mučednická, náměstí Svornosti, Olbrachtovo náměstí, Ondrouškova, Opálkova, Pastviny, Píškova, Plevova, Plovdivská, Podlesí, Poznaňská, Rerychova, Rezkova, Rybkova, Řezáčova, Sabinova, Sosnová, Součkova, Šeříková, Štouračova, Ul. Čoupkových, Urbánkova

garáže: Řezáčova, Matzenauerova

546 422 562

Běly Pažoutové, Bochořákova, Březová, Černého, Dřevařská, Tábor, Teyschlova, Topolky, Tůmova, Urxova, Úvoz, Valouškova, Vavřinecká, Včeličkova, Vejrostova, Větrná, Veveří, Vondrákova, Záhřebská

garáže: Bráfova, Větrná, Černého

546 422 568

 

* Popis činnosti

 • clenske@prukopnik.cz
  • evidence nových vlastníků jednotek
  • převody družstevního podílu, zánik členství
  • převody do osobního vlastnictví
  • podnájmy v družstevních bytech a garážích
  • uzavírání smluv o správě s vlastníky
  • zápisy ze schůzí
  • dědictví
  • změny trvalých a kontaktních adres
  • změny po převodech vlastnictví bytů - garáží (darovací / kupní smlouvy)
 • mzdy@prukopnik.cz  
  • mzdy uklízeček a správců
  • informace týkající se uzavření pracovní smlouvy / DPP / DPČ
  • změny v zasílání odměn a mezd
  • změna čísla bankovního účtu uklizeček, správců a funkcionářů
  • odměny funkcionářů
  • odměny statutárních orgánů společenství vlastníků
 • najmy@prukopnik.cz  
  • platby, vč. SIPO a sporožira
  • evidence nedoplatků a přeplatků
  • vyúčtování služeb a reklamace
  • saldo dlužníků jednotlivých domů
  • upomínky
  • úhrady pronajatých nebytových prostor v domech, kde nevzniklo společenství vlastníků
 • plany@prukopnik.czrozpisy záloh spojených s užíváním bytů a garáží
 • opravy@prukopnik.cz    
  • všechny drobné opravy
  • předepsané revize elektro a plyn, porevizní opravy
  • vystavení objednávek pro práce do 20 tis. Kč
  • vyjádření ke stavebním úpravám v bytech nájemců a vlastníků
  • kontrola faktur oprav
 • pravni@prukopnik.cz    
  • hlášení škodních událostí, podklady pro likvidaci pojistných událostí
  • nájmy nebytových prostor
  • agenda nájemních a kupních smluv na pozemky
  • předžalobní upomínky, výstrahy, žalobní návrhy
  • právní poradenství
 • sluzby@prukopnik.cz    
  • pro vytápění, elektřinu, dodávku vody a rozvody vody a kanalizace:
  • odečty stavu měřidel a jejich montáž, reklamace vyúčtování
  • nabídky na opravy - oblast voda a vytápění
  • kontrola prováděných prací, přebírání prací a odsouhlasení faktur
  • revize tlakových nádob, komínů a plynových kotelen a výměníkových stanic
  • opravy předávacích stanic a kotelen, servis kotelen, reklamace všech měřičů
  • kácení a prořezání porostů
  • zimní posypový materiál
 • svj@prukopnik.cz    
  • účetnictví společenství vlastníků
  • úvěry a podklady k úvěrům
  • účty společenství vlastníků
  • úhrady pronajatých nebytových prostor ve společenstvích vlastníků
 • technici@prukopnik.cz    
  • stavební práce nad 20 tis. Kč, výtahy, venkovní kanalizace a drenáž:
  • posouzení nabídek prací, kontrola prováděných prací, přebírání prací a odsouhlasení faktur
  • v případě zmocnění podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení
  • vyřízení kolaudačního souhlasu
  • revize výtahů
  • prohlídky poruch staveb a zajištění posudků
  • fotodokumentace pojistných událostí
 • vlastnici@prukopnik.cz    
  • správci domů
  • pozvánky na shromáždění vlastníků
  • zápisy ze schůzí společenství vlastníků
  • zápisy na krajský soud
  • ustavující schůze společenství vlastníků