Jste zde

Domů

Zákon č. 191/2020 Sb., tzv. Lex Covid – Justice, prodlužuje funkční období členů volených orgánů společenství vlastníků, tedy:

  • (jednočlenných) předsedů SV,
  • členů výborů SV,
  • členů jiných volených orgánů SV, pokud je mají na základě svých stanov SV zřízeny (zpravidla kontrolní či revizní komise),

jestliže by mělo uplynout v průběhu trvání mimořádného opatření při epidemii nebo do jednoho měsíce po jeho skončení.

Funkční období se prodlužuje tak, že skončí až uplynutím tří měsíců ode dne následujícího po skončení mimořádného opatření.

Prakticky se tak funkční období člena voleného orgánu prodlouží o minimálně dva měsíce. Cílem tohoto opatření je především zajistit výkon pravomocí statutárního orgánu v době, kdy státní protiepidemická opatření znemožňují konat shromáždění, a následně poskytnout společenství vlastníků dostatek času na přípravu volby člena/členů příslušného orgánu na další funkční období.

Tento účinek má zákon na funkční období končící jeho uplynutím, ale nevztahuje se na funkční období, které končí z jiných důvodů předčasně (např. odstoupením dotyčného člena). Funkční období člena výboru SV nebo předsedy SV je pětileté, pokud stanovy příslušného SV neurčují jinak.