Jste zde

Domů

Zákon č. 191/2020 Sb., (tzv. Lex Covid– Justice) rozšířil pro společenství vlastníků možnost rozhodovat mimo zasedání (písemnou formou – per rollam) na všechny záležitosti, tedy i na případy, kdy tento postup stanovy nepřipouští nebo ho omezují.

Lhůta, během které mohou shromáždění vlastníků jednotek rozhodovat ve všech záležitostech písemnou formou (per rollam), se na základě novely tohoto zákona prodlužuje do 30. 6. 2021, a to bez ohledu na trvání či povahu mimořádných protiepidemických opatření.