Jste zde

Domů

Opravy společných částí domu (a za opravu možno považovat i výměnu okna) jsou zajišťovány na základě požadavku správce nebo statutárního orgánu společenství vlastníků po schválení příslušným kvorem vlastníků jednotek. Opravy společných částí domu jsou finančně hrazeny z dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice příslušného hospodářského střediska.

Pokud uživatel bytu provede po schválení na vlastní náklady výměnu konstrukčního prvku (např. okna), který výměnu v době žádosti ještě nevyžaduje, nemá nárok na finanční kompenzaci vynaložených nákladů.

Kompenzaci vynaložených nákladů je ale možné uskutečnit po schválení příslušného postupu (např., že bude proplacena částka odpovídající nákladům při opravě zajišťované pro dům hromadně) většinou vlastníků a to vždy jen po předložení originálního účetního dokladu o úhradě, s uvedením finanční částky, která má být žadateli vyplacena