Jste zde

Domů

V souvislosti s novelou občanského zákoníku upozorňujeme vlastníky bytových jednotek, že s účinností od 1. 4. 2021 nebude družstvem zajišťováno zvláštní (dělené) vyúčtování plnění spojených s užíváním bytu (služeb) k okamžiku převodu. Vyúčtování proběhne v obvyklém termínu s tím, že osobou povinnou k úhradě nedoplatku je nabyvatel, stejně tak je nabyvatel osobou oprávněnou k vyplacení přeplatku.