Jste zde

Domů

Vláda ČR na svém jednání dne 5. 10. 2022 zrušila platnost nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo, tzv. úsporný tarif. Pro zástupce domů ve správě našeho družstva to znamená zrušení nutnosti zasílání formulářů s žádostí o příspěvek na tyto komodity.

Podpora státu je nadále poskytována formou zastropování cen plynu a elektřiny. I přes toto opatření došlo k výraznému zdražení u dodavatelů jak tepla k vytápění a ohřevu teplé vody, tak i dodavatele elektrické energie s účinností od 1.11.2022. Výjímku u tepla tvoří společenství s vlastní plynovou kotelnou v domě, kde jsou ceny plynu fixovány u dodavatele do konce roku 2023, těchto se v této položce zdražení nedotkne.

V souvislosti se zvýšením ceny tepelné energie na vytápění, ohřev teplé vody, elektrické energie pro společné prostory a rovněž i očekávánému navýšení ceny vodného a stočného, Vám sdělujeme, že jsme nuceni v souladu se Smlouvou o správě provést změnu rozpisu plateb v těchto výše uvedených položkách s účinností od 1.1.2023.

Pokud má dům/společenství přání měnit i některé další položky v rozpisech úhrad, žádáme o předání podkladů na referát nájmu-plány správy družstva nejpozději do 10.11.2022. Vzhledem k obrovskému objemu nově vystavovaných rozpisů nejsme schopni po tomto datu požadovanou změnu zapracovat do rozpisu úhrad platného k 1.1.2023.

Nové rozpisy plateb budou vyhotoveny s přihlédnutím ke skutečným nákladům v jednotlivých bytech dle posledního známého vyúčtování plnění poskytovaných s jeho užíváním, a tím je rok 2021.

Rozpisy plateb budou připraveny k vyzvednutí na správě družstva (referát nájmu – plány) od 7.12.2022.

 

V Brně dne 18.10.2022

Roland Stroblík
ekonomický náměstek v.r.