Jste zde

Domů

Provozně-technický úsek doporučuje Výborům společenství a správcům při výměně bytových vodoměrů SV a TV instalaci vodoměrů s dálkovým odečtem. Významně to ulehčí práci výborům a správcům a vyloučí pozdější reklamace u konečných spotřebitelů vzniklé znepřístupněním bytů k provedení odečtů.

Cena za dodávku a montáž vodoměru s dálkovým odečtem je 915 Kč vč. DPH.

Cena za roční odečet 1 vodoměru bez nutnosti vstupu do bytu je 24 Kč vč. DPH.

Bližší informace podá Zdeněk Mahelka, PT náměstek