Jste zde

Domů

Každé společenství vlastníků má dle stanov určeno funkční období statutárního orgánu (výboru nebo předsedy společenství). Po uplynutí funkčního období je nutné svolat shromáždění a zvolit výbor nebo předsedu společenství (podle toho, co je uvedené ve stanovách) na další funkční období.

Jakoukoli novou volbu je nutné zaznamenat do veřejného rejstříku Krajského soudu, zápisy musí být provedeny na formulářích Krajského soudu www.justice.cz – inteligentní formulář. Změna musí být zapsána i v případě dovolby člena nebo členů výboru v průběhu funkčního období. Tento zápis změny do veřejného rejstříku je od 1.1.2014 zpoplatněn částkou 2 000 Kč. Zápis (změna) musí být proveden, i když výbor zůstává ve stejném složení, jako v předchozím funkčním období!

U volby výboru nebo předsedy společenství není nutná přítomnost notáře!

Případné další informace obdržíte v kanceláři č. 6, tel. 546 422 516, e-mail: vlastnici@prukopnik.cz