Jste zde

Domů

Vyúčtování nákladů za plnění poskytovaná s užíváním bytu (dále jen služby) je prováděno dle zákona 67/2013 Sb. a vyhlášky 269/2015 Sb. v termínu do 30. dubna následujícího roku po zúčtovacím období, kterým je běžný kalendářní rok, od 1. 1. do 31. 12.

Náklady na vytápění připadající na zúčtovací jednotku se rozdělí na složku základní (30% až 50%) a spotřební (zbytek nákladů). Podíl složky základní a spotřební, v uvedených tolerancích stanoví shromáždění vlastníků - pokud není o rozdělení rozhodnuto, bude rozdělení provedeno v poměru 50% základní složka a 50% spotřební složka .

Náklady na poskytování teplé užitkové vody zahrnují náklady na ohřev a náklady na vodné - stočné vody pro ohřev. Náklady na ohřev vody v zúčtovací jednotce se rozdělí na složku základní a spotřební (základní 30% a spotřební 70%).
Podíl základní a spotřební složky nákladů nelze změnit ani rozhodnutím shromáždění vlastníků!
Vodoměr spotřebitele není fakturačním měřidlem a slouží pouze k poměrnému rozúčtování nákladů.

Náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod (vodné – stočné studené vody) zahrnují platby stanovené ze spotřeby měřené na fakturačním měřidle dodavatele a platné ceny

Náklady na ostatní služby (osvětlení a úklid společných prostorů, dohody na drobnou údržbu a jiné dohody) zahrnují platby, které byly vynaloženy v zúčtovací jednotce za roční zúčtovací období¨

Podrobné informace naleznete v Vnitrodružstevní instrukci č. 10/2016