Jste zde

Domů

Žádáme společenství vlastníků, která ještě nemají uzavřený dodatek ke smlouvě o správě, obsahující ochranu osobních údajů podle směrnice Evropské unie GDPR, aby kontaktovali sekretariát družstva.