Jste zde

Domů

Správce :
- sleduje technický stav domu (garáží, garážových stání), projednává s techniky družstva provedení oprav a údržby a spolupracuje při jejich zajišťování
- vystavuje písemné požadavky na provedení prací a oprav provozního charakteru do výše stanovené ve smlouvě o správě, pokud je tím pověřen,
- při výběru firem oslovuje firmy důvěryhodné a ověřené, konzultuje zadání zakázky na technickém referátu družstva
- zajišťuje konání schůzí společenství vlastníků, kde statutárním orgánem je družstvo,
- zajišťuje i další schůze, pokud je jejich zajištěním pověřen,
- podílí se na sestavení ročního plánu oprav a údržby,
- kontroluje provádění úklidu společných prostor a kontejnerových stání
- kontroluje funkčnost patního vodoměru a měřiče tepla
- přebírá osobně a pravidelně na správě družstva písemné materiály týkající se příslušného hospodářského střediska
- kontroluje, aby bytové vodoměry nebyly po době platnosti ověření (5 let).