Jste zde

Domů

Informační deska

V souvislosti s koncem fixace ceny plynu k 31.12.2023 Vám sdělujeme, že provedeme významnou změnu rozpisu plateb zvýšením záloh na vytápění a ohřev vody s účinností od 1.1.2024. Nové rozpisy úhrad budou vyhotoveny s přihlédnutím ke skutečným nákladům v jednotlivých bytech dle posledního známého vyúčtování plnění poskytovaných s jeho užíváním (rok 2022) a nově nasmlouvané ceny plynu pro rok 2024. Rozpisy budou připraveny k vyzvednutí na správě družstva (referát nájmu – plány) od 4.12.2023.

V Brně dne 15.11.2023

Roland Stroblík
ekonomický náměstek

V souvislosti s poklesem ceny tepelné energie na vytápění a ohřev teplé vody Vám sdělujeme, že provedeme významnou změnu rozpisu plateb v těchto uvedených položkách snížením záloh s účinností od 1.1.2024. Nové rozpisy úhrad budou vyhotoveny s přihlédnutím ke skutečným nákladům v jednotlivých bytech dle posledního známého vyúčtování plnění poskytovaných s jeho užíváním (rok 2022) a novým cenám tepelné energie od Tepláren Brno. Rozpisy budou připraveny k vyzvednutí na správě družstva (referát nájmu – plány) od 4.12.2023.

V Brně dne 15.11.2023

Příslušnou osobou dle zákona č. 171/2023 o ochraně oznamovatelů je předseda družstva Ing. Branislav Jurkáček, CSc.

Novelou zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (zákonem č. 261/2021 Sb.) dojde od 1.1.2023 k zavedení datových schránek pro všechny právnické osoby zapsané v registru osob, tedy i pro společenství vlastníků.

V souvislosti s novelou občanského zákoníku upozorňujeme vlastníky bytových jednotek, že s účinností od 1. 4. 2021 nebude družstvem zajišťováno zvláštní (dělené) vyúčtování plnění spojených s užíváním bytu (služeb) k okamžiku převodu. Vyúčtování proběhne v obvyklém termínu s tím, že osobou povinnou k úhradě nedoplatku je nabyvatel, stejně tak je nabyvatel osobou oprávněnou k vyplacení přeplatku.

Výtah ze směrnice č- 2012/27/EU o energetické účinnosti, která stanovuje termíny a způsob vyúčtování tepla a dodávané vody do bytových jednotek ke stažení zde.