Jste zde

Domů

Informační deska

Příslušnou osobou dle zákona č. 171/2023 o ochraně oznamovatelů je předseda družstva Ing. Branislav Jurkáček, CSc.

Novelou zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (zákonem č. 261/2021 Sb.) dojde od 1.1.2023 k zavedení datových schránek pro všechny právnické osoby zapsané v registru osob, tedy i pro společenství vlastníků.

V souvislosti s novelou občanského zákoníku upozorňujeme vlastníky bytových jednotek, že s účinností od 1. 4. 2021 nebude družstvem zajišťováno zvláštní (dělené) vyúčtování plnění spojených s užíváním bytu (služeb) k okamžiku převodu. Vyúčtování proběhne v obvyklém termínu s tím, že osobou povinnou k úhradě nedoplatku je nabyvatel, stejně tak je nabyvatel osobou oprávněnou k vyplacení přeplatku.

Výtah ze směrnice č- 2012/27/EU o energetické účinnosti, která stanovuje termíny a způsob vyúčtování tepla a dodávané vody do bytových jednotek ke stažení zde.