Jste zde

Domů

Informační deska

Žádáme společenství vlastníků, která ještě nemají uzavřený dodatek ke smlouvě o správě, obsahující ochranu osobních údajů podle směrnice Evropské unie GDPR, aby kontaktovali sekretariát družstva.

Průkopník, stavební bytové družstvo
Foltýnova 1, 635 00 Brno

V Brně dne 7.5.2018

Jméno delegáta:
Členské číslo :
Za V0 č.

Představenstvo Průkopníku, stavebního bytového družstva v Brně Vás zve na shromáždění delegátů, které svolává podle čl.30 odst.3 stanov družstva a čl.3 jednacího řádu družstva na čtvrtek 24. května 2018 v 16.00 hod do salonku hotelu Santon, Brno - Bystrc, Přístavní č. 38

Provozně-technický úsek doporučuje Výborům společenství a správcům při výměně bytových vodoměrů SV a TV instalaci vodoměrů s dálkovým odečtem. Významně to ulehčí práci výborům a správcům a vyloučí pozdější reklamace u konečných spotřebitelů vzniklé znepřístupněním bytů k provedení odečtů.

Cena za dodávku a montáž vodoměru s dálkovým odečtem je 915 Kč vč. DPH.

Cena za roční odečet 1 vodoměru bez nutnosti vstupu do bytu je 24 Kč vč. DPH.

Bližší informace podá Zdeněk Mahelka, PT náměstek