Jste zde

Domů

Informační deska

V poslední době dochází k zintenzívnění kontrol Hasičského záchranného sboru na dodržování povinností v bytových domech, daných zákonem o požární ochraně. A v případech nedodržení těchto povinností i k ukládání pokut.

Důrazně proto upozorňujeme nájemce a vlastníky bytů v domě, že musí být trvale volně průchodné chodby, schodiště apod., které jsou součástí únikových cest. Tedy žádné květináče, poličky, botníky, skřínky a podobně nesmí být na únikových cestách.

Okna nebo balkonové dveře na únikových cestách nesmí být uzamčeny (aby mohlo být zajištěno větrání únikové cesty).

Výtah ze směrnice č- 2012/27/EU o energetické účinnosti, která stanovuje termíny a způsob vyúčtování tepla a dodávané vody do bytových jednotek ke stažení zde.