Jste zde

Domů

Informační deska

V poslední době dochází k zintenzívnění kontrol Hasičského záchranného sboru na dodržování povinností v bytových domech, daných zákonem o požární ochraně. A v případech nedodržení těchto povinností i k ukládání pokut.

Důrazně proto upozorňujeme nájemce a vlastníky bytů v domě, že musí být trvale volně průchodné chodby, schodiště apod., které jsou součástí únikových cest. Tedy žádné květináče, poličky, botníky, skřínky a podobně nesmí být na únikových cestách.

Okna nebo balkonové dveře na únikových cestách nesmí být uzamčeny (aby mohlo být zajištěno větrání únikové cesty).

Výtah ze směrnice č- 2012/27/EU o energetické účinnosti, která stanovuje termíny a způsob vyúčtování tepla a dodávané vody do bytových jednotek ke stažení zde.

31.12.2020 končí zákonná povinnost družstva převádět jednotky (byty a garáže) do vlastnictví člena družstva.

V praxi to znamená, že aby bylo možné zajistit převod podle stávajících právních předpisů, je nutné:

Provozně-technický úsek doporučuje Výborům společenství a správcům při výměně bytových vodoměrů SV a TV instalaci vodoměrů s dálkovým odečtem. Významně to ulehčí práci výborům a správcům a vyloučí pozdější reklamace u konečných spotřebitelů vzniklé znepřístupněním bytů k provedení odečtů.

Cena za dodávku a montáž vodoměru s dálkovým odečtem je 915 Kč vč. DPH.

Cena za roční odečet 1 vodoměru bez nutnosti vstupu do bytu je 24 Kč vč. DPH.

Bližší informace podá Zdeněk Mahelka, PT náměstek