Jste zde

Domů

Opravy a údržba v bytových domech je financována z dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice.

Dlouhodobý finanční zdroj na opravy a investice) se vytváří v poměru spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

Jiný způsob tvorby než podle spoluvlastnických podílů na společných částech domu je možný jen za předpokladu dohody všech spoluvlastníků v domě (dohodu všech spoluvlastníků v domě nelze nahradit rozhodnutím většiny vlastníků!).

Tvorba dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice závisí na plánovaných nákladech, při běžném provozu doporučujeme 25Kč/m2 plochy bytu za měsíc.

Financování oprav, kde dochází k technickému zhodnocení domu, lze řešit i mimořádným vkladem, pro schválení výše mimořádného vkladu shromážděním vlastníků je třeba 100% souhlas všech vlastníků