Průkopník, stavební bytové družstvo Foltýnova 1, 635 00 Brno, IČ: 00047325

e-mail: info@prukopnik.cz

datová schránka: nsyvhxe

úřední hodiny:
pondělí 8:00 - 11:00 13:00 - 17:00
středa 8:00 - 11:00 13:00 - 17:00
   pokladní hodiny:
pondělí 8:00 - 11:00 14:00 - 17:00
středa 8:00 - 11:00 14:00 - 17:00

 

Opatření v souvislosti s šířením koronaviru

  • V souvislosti s rozhodnutím vlády ČR bude až do odvolání správa družstva otevřena pouze v pondělí a ve středu vždy od 8:00 do 11:00 hod. 
  • Doporučujeme všem nájemcům a vlastníkům, kteří platí měsíční úhrady plnění poskytovaných s užíváním jednotky na pokladně družstva, aby raději využili možnosti převodu na účet č. 151975446/0300, pod variabilním symbolem uvedeným na rozpisu úhrad.
  • Komunikace mezi klienty a zaměstnanci družstva je prostřednictvím telefonu a dalších telekomunikačních prostředků (e-mail), bude zachována v nezměněném rozsahu.
  • V případech, kdy je nezbytné osobní jednání na správě družstva, jsou všichni klienti povinni použít ochrannou roušku nebo jí podobný ochranný prostředek dodržovat při jednání odstup nejméně 2 m.

 

 

Dodavatelem energie do společných prostor je Pražská plynárenská, a.s.