Jste zde

Domů » Informace

Změna vlastníka bytu / garáže ve správě družstva

Změna vlastníka ve správě družstva kupní nebo darovací smlouvou

Změny vlastníka bytu/garáže se provádí v evidenci družstva na základě předložení dokladu z katastrálního úřadu: Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí, nebo výpis vlastníka 

Změna vlastníka ve správě družstva dědictvím

Změna vlastníka ve správě družstva se týká všech nových vlastníků, na základě dědictví. Změny vlastníka se provádí v evidenci družstva na základě předloženého pravomocného usnesení o dědictví.

Současně je nutné vyplnit a odevzdat tiskopis - evidenční dotazník ke stažení zde

Dokumenty a formuláře předloží nový vlastník osobně na správě družstva SBD Průkopník, Brno, Foltýnova 1, na členském a bytovém oddělení v kanceláři č. 12, hodiny pro veřejnost pondělí a středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00  hod. nebo zašle e-mailem na clenske@prukopnik.cz

Změny v kontaktních údajích

Kontaktní adresy, telefonu, e-mailu, změnu jména a příjmení již zaevidovaných vlastníků i nájemců můžete zaslat na družstvo e-mailem na clenske@prukopnik.cz

Více informací na tel. 546 422 533, 546 422 542, e-mail: clenske@prukopnik.cz