Jste zde

Domů » Informace

Pokyny z ekonomického úseku družstva pro správce, předsedy společenství vlastníků a členy výborů SV

Ekonomická problematika je upravena řadou obecně platných právních předpisů, z nichž patří k nejvýznamnějším:

  • zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění,
  • zákon o daních z přijmu č. 586/1992 Sb. v platném znění,
  • zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. v platném znění,
  • zákon č. 67/2013 Sb., v platném znění, který upravuje některé otázky související s poskytováním plnění, spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty,
  • vyhláška č. 269/2015 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

Uvedené obecně platné právní předpisy jsou rozpracovány ve stanovách družstva a vnitrodružstevních instrukcích, z kterých uvádíme: