Jste zde

Domů

V souvislosti s koncem fixace ceny plynu k 31.12.2023 Vám sdělujeme, že provedeme významnou změnu rozpisu plateb zvýšením záloh na vytápění a ohřev vody s účinností od 1.1.2024. Nové rozpisy úhrad budou vyhotoveny s přihlédnutím ke skutečným nákladům v jednotlivých bytech dle posledního známého vyúčtování plnění poskytovaných s jeho užíváním (rok 2022) a nově nasmlouvané ceny plynu pro rok 2024. Rozpisy budou připraveny k vyzvednutí na správě družstva (referát nájmu – plány) od 4.12.2023.

V Brně dne 15.11.2023

Roland Stroblík
ekonomický náměstek